Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Font Size AAA
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 
 
 
 
 

 
Piagam PelangganPiagam Pelanggan
  • Memastikan ketidakpuasan pelanggan dengan memberi maklumbalas ke atas aduan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.
  • Memastikan Pendaftaran Probet diselesaikan dalam masa empat belas (14) hari.
  • Memastikan Pendaftaran Sijil Anak Angkat diselesaikan dalam masa empat belas (14) hari.
  • Memastikan projek dibawah Projek Pembangunan Luar Bandar "Minor Rural Project (MRP)" siap dilaksanakan mengikut tempoh, kos dan spesifikasi projek.
  • Pengeluaran permit membeli peluru senapang patah pada hari yang sama.
  • Kelulusan pindah hak milik senapang patah secara probet diselesaikan dalam tempoh tiga (3) bulan (Tidak termasuk TAPISAN KESELAMATAN POLIS).
  • Memastikan Pengeluaran Lesen Pungutan Awam diselesaikan dalam masa empat belas (14) hari (Tidak Termasuk TEMPOH dirujuk kepada Ketua Polis Daerah).