Bahagian Kuching ialah salah satu bahagian pentadbiran yang terletak di Sarawak, timur Malaysia, di kepulauan Borneo. Sebelumnya digelar "Bahagian Pertama", ia merupakan pusat dan permulaan Sarawak moden. Jumlah luas Bahagian Kuching ialah 4,559.5 kilometer persegi.

 

Bahagian Kuching mengandungi tiga daerah pemerintahan: Kuching, Bau dan Lundu serta dua daerah kecil: Padawan dan Sematan. Jumlah penduduk bahagian ini ialah seramai 781,600 mengikut bancian 2017.

 

 

Bahagian Kuching ialah salah satu bahagian pentadbiran yang terletak di Sarawak, timur Malaysia, di kepulauan Borneo. Sebelumnya digelar "Bahagian Pertama", ia merupakan pusat dan permulaan Sarawak moden. Jumlah luas Bahagian Kuching ialah 4,559.5 kilometer persegi.

  

CAPAIAN PANTAS

VISI DAN MISI JABATAN

VISI
Kuching yang maju dari segi sosio-ekonomi menjelang 2030.

 

MISI
Memajukan pembangunan sosio-ekonomi dan kesejahteraan rakyat di dalam Bahagian Kuching.

 

TEMA STRATEGIK

  • Kecemerlangan Operasi (Operational Excellence)
  • Kecemerlangan Kepimpinan (Leadership Excellence)
  • Kecemerlangan Penglibatan Komuniti Strategik (Strategic Community Engagement Excellence)