Pengesahan Sijil (Certify True Copy)


  • Sijil/Dokumen ASAL wajib dibawa bersama semasa membuat pengesahan bahawa sijil yang hendak disahkan adalah benar untuk rujukan pegawai.
  • Pengesahan boleh dilakukan oleh pegawai kumpulan B (Gred 27 ke atas).