Perutusan Pegawai Daerah Kuching
 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera dan Selamat Datang ke Laman Web Pejabat Daerah Kuching.
 
Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada kakitangan Pejabat Daerah Kuching yang terlibat samada secara langsung dan tidak langsung di atas penghasilan laman web ini. Saya juga turut berterima kasih kepada kakitangan di Pejabat Daerah Kuching yang bersama-sama menjadi tulang belakang Pejabat Daerah Kuching ini bagi membantu melancarkan urusan orang awam yang berkaitan dengan kami.
 
Pejabat Daerah Kuching merupakan sebuah agensi Kerajaan Negeri Sarawak yang bertanggungjawab sebagai " barisan hadapan" di antara Kerajaan dan Rakyat di bawah bidang kuasa daerah Kuching.  Ia juga bertanggungjawab sebagai tunjang penggerak di dalam merancang, menyelaras, melaksana dan memantau secara berterusan rancangan-rancangan pembangunan, sosio-ekonomi dan program-program sosial demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di daerah Kuching.
 
Kami di Pejabat Daerah Kuching berbesar hati menerima kehadiran orang awam yang ingin berurusan dengan kami seperti urusan Probet, Anak angkat dan perlesenan senjata. Kami juga turut menjadi pengantara bagi pihak Kerajaan dan Rakyat dengan adanya unit Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum yang menjadi first respondend kami mengenai keluh kesah dan cadangan serta aduan rakyat awam untuk kesejahteraan bersama dan pembangunan daerah Kuching ini. Selain itu, unit projek kami sentiasa peka di dalam merencana dan menerima maklum balas  agar projek -projek pembangunan infrastruktur dan dan sosio ekonomi masyarakat Kuching berterusan sejajar keinginan Negeri dan Negara menuju era kemajuan di 2030.
 
Melalui perkongsian maklumat yang terdapat di laman web ini, pengunjung akan dapat mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan Pejabat Daerah Kuching, khususnya mengenai Visi dan Misi, peranan, tanggungjawab serta perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan. Kami berharap dengan adanya laman rasmi ini, yang jauh kita dekat-dekatkan, yang dekat kita rapat-rapatkan dan yang rapat mampu kita erat-eratkan kerana keeratan masyarakat dan kerajaan adalah nadi yang akan menjadi pencetus kemajuan Negeri Sarwak ini khususnya Daerah Kuching ini menjelang tahun 2030.
 
Akhir kata, saya berharap laman web ini memberi manfaat kepada pengunjung dan pihak kami mengalu-alukan sebarang komen, cadangan penambahbaikan dan pandangan daripada tuan/puan bagi meningkatkan mutu da kualiti perkhidmatan yang disediakan. Wallahi, Wabillahi, Watallahi, wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
 

 
Sekian, terima kasih.
 
 

"BERSATU BERUSAHA BERBAKTI"
 
"AN HONOUR TO SERVE"
 
Sofhi bin Haji Jebal
Pegawai Daerah Kuching

Masihi Date Hijri Date Day IMSAK SUBUH SYURUK ZOHOR ASAR MAGHRIB ISYAK
23 Feb 2024 13 Syaaban 1445 Jumaat 05:33 AM 05:43 AM 06:52 AM 12:56 PM 04:12 PM 06:57 PM 08:07 PM