Akuan Berkanun (Statutory Declaration)


  • Sila ambil perhatian, untuk tujuan Surat Akuan Sumpah, hanya penama pada Surat Akuan tersebut perlu hadir sendiri berjumpa pegawai. Tiada wakil dibenarkan.
  • Sila ambil perhatian, untuk tujuan Surat Akuan Sumpah, hanya penama pada Surat Akuan tersebut perlu hadir sendiri berjumpa pegawai. Tiada wakil dibenarkan.
  • Bagi Surat Akuan Sumpah yang berkaitan dengan jabatan/agensi lain, mohon untuk mengambil surat akuan bersumpah tersebut di tempat jabatan/agensi masing-masing yang memerlukan khidmat akuan tersebut. Pejabat daerah hanya untuk kelulusan untuk mengangkat sumpah sahaja.
  • Sila bawa SETEM HASIL RM10 semasa membuat Akaun Bersumpah di Pejabat Daerah. Setem boleh didapati di Pejabat Pos atau di Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).
  • Selain dari Pejabat Daerah, mahkamah tinggi juga membekalkan perkhidmatan bagi akuan bersumpah yang memerlukan kuasa Majistret dan Pesuruhjaya Sumpah (Commisioner Of Oath).
  • Untuk perkhidmatan akuan sumpah persendirian, sila klik di ruang MUAT TURUN untuk mendapatkan borang kosong bagi memudahkan pelanggan.