picture

 

E-Kasih


E-kasih adalah Bank Data dan ONE STOP CENTRE untuk agensi pemberi bantuan. Sehubungan itu, sistem ini bukan Pemberi Bantuan dan bukan jaminan untuk mendapat bantuan.

SYARAT DAN KRITERIA KELAYAKAN MEMOHON

  • Warganegara Malaysia
  • Berpendapatan isi rumah di bawah RM 1,500.00 (Bandar) ATAU RM 1,000.00 (Luar Bandar) sebulan
  • Individu atau golongan yang tidak produktif seperti Warga Emas (berumur 60 tahun ke atas), uzur dan Orang Kelainan Upaya (OKU) digalakkan berdaftar.
  • Individu yang telah berkahwin atau Ketua Isi Rumah (KIR) yang mempunyai tanggungan  yang ramai.
  • Sila bawa kad pengenalan asal dan salinan, salinan sijil kahwin (jika berkahwin), dan salinan slip gaji (jika bekerja).
  • Pendaftaran hendaklah dilakukan di pejabat daerah masing-masing mengikut alamat tempat tinggal pemohon (KIR).