Perkahwinan Adat Istiadat Iban


SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK PENDAFTARAN TIKAH ADAT IBAN 1933 DI DAERAH KUCHING

1

Salinan fotostat Kad Pengenalan :-

i. Bakal Suami

Dua (2) salinan

 

ii. Bakal Isteri

Dua (2) salinan

 

iii. Ibu atau Bapa Kandung / Ibu atau Bapa Angkat / Penjaga (Bagi bakal suami / isteri yang masih di bawah umur – 18 tahun dan ke bawah)

Dua (2) salinan

 

iv. Saksi I & II (2 orang saksi)

    * Salah seorang mesti Tuai Rumah

    * Saksi mesti berumur 21 tahun ke atas (Nyatakan hubungan dengan pemohon)

 

Dua (2) salinan setiap seorang

 

 

2

Surat Akuan,1960 menyatakan status BUJANG oleh pasangan (Dibuat secara berasingan)

i.  Bakal Suami

ii. Bakal Isteri

 

 

Satu (1) salinan

Satu (1) salinan

 

 

3

Surat Akuan,1960 menyatakan persetujuan anak kahwin bawah umur oleh Bapa / Ibu Kandung / Angkat / Penjaga*

(Hanya untuk bakal Suami atau Isteri yang dibawah umur sahaja – bawah 18 tahun)

 

Satu (1) salinan

 

 

4

Surat Sarak (Tikah Adat) / Perintah Mahkamah (Daftar Kahwin Sivil) bagi pasangan yang telah bercerai

Dua (2) salinan

 

 

Dokumen tersebut di atas mestilah dikepilkan bersama Surat Keterangan Tikah yang dkeluarkan oleh Tuai Rumah / Ketua Kampung di kawasan masing-masing atau boleh didapati di pejabat ini. Walaubagaimanapun, Borang Keterangan Tikah tersebut hendaklah dibawa kepada Tuai Rumah / Ketua Kampung di kawasan anda terlebih dahulu untuk tujuan pengesahan. Pendaftaran di Pejabat Daerah  adalah merujuk kepada alamat daerah asal sama ada kedua-dua  pasangan / salah seorang bakal Suami atau Isteri.

 

 SENARAI SEMAK

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN BAGI KES PENGADUAN KERANA MELANGGAR UNDANG-UNDANG DAN ADAT BUMIPUTERA

(PENCERAIAN ADAT IBAN)

 

             1)            Salinan Surat Tikah pasangan yang memohon penceraian.

             2)            Salinan Kad Pengenalan Pemohon & pasangan.

             3)            Salinan  Sijil Lahir / Kad Pengenalan anak-anak.  (Sekiranya ada)

             4)            Dokumen / surat yang boleh menyokong permohonan. (Sekiranya ada)

                            Cth : Repot Polis, Laporan Kesihatan dan lain-lain.

 

Perhatian :-

Pemohon perlu melengkapkan BORANG H (Pengaduan Kerana Melanggar Undang-undang Dan Adat Bumiputera) beserta dokumen sokongan dalam 4 salinan dan dihantar ke Pejabat Daerah untuk tujuan pendaftaran kes.