picture

 

Seksyen Pentadbiran dan Kewangan


 • Pentadbiran & Pengurusan Sumber Manusia;
  • Urusan susun atur pejabat & surat menyurat
  • Urusan Kemajuan Kerjaya Pegawai
  • Urusan Penempatan Pegawai
  • Urusan Tindakan Tatatertib
  • Urusan Latihan (dalaman & luaran)
  • Selaku HR Focal Pejabat Residen
  • Urusan Rekod Perkhidmatan Pegawai
  • Urusan Hal Ehwal & Kebajikan Pegawai
  • Pentadbiran Kewangan & Akaun;
 • Pemegang Waran (Warrant holder)
 • Urusan Penyediaan Bajet Jabatan
 • Urusan Pengagihan Peruntukan kepada Pejabat Daerah & Pejabat Daerah Kecil
 • Urusan Penyeliaan Perbelanjaan & Pembayaran Peruntukan Kewangan Jabatan & Agensi luar
 • Mengawal Perbelanjaan & Kewangan Pejabat
 • Urusan Am Kewangan & Perakuan
 • Urusan Pemberi Pinjam Wang
 • Mengurus Hal Ehwal Kenderaan; Tugas-tugas Sekretariat Bagi
 • Jawatankuasa /Aktiviti; Amalan Kualiti; Pengurusan ICT Perundangan;
 • Memantau penggunaan kenderaan & kad inden
 • Setiausaha Majlis Bersama Jabatan (MBJ)
 • Setiausaha Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan
 • Urusetia Lembaga Perolehan (Persekutuan/Negeri) Bahagian Kuching
 • Pengerusi pembuka tender/sebutharga Bahagian Kuching
 • Urusetia dalam acara, mesyuarat & sebagainya
 • Sebagai Jawatankuasa Pemandu Kualiti & Produktiviti
 • Koordinator Amalan 5S
 • Selaku Pegawai Kualiti MS ISO9001:2008
 • Webmaster Jabatan
 • Urusetia Perkahwinan Khas Bukan Islam
 • Kutipan Derma Awam
 • Kelulusan Residen Bagi Pertukaran Hakmilik Senapang Patah