Seksyen Pembangunan


 • Pelan Pembangunan Bahagian
 • Perancangan Projek-Projek RMK11
 • Perancangan Projek-Projek MRP
 • Urusetia JK Pembangunan Bahagian
 • Urusetia JK Pertapakan Projek
 • Urusetia JK Perolehan Projek-Projek Khas (Kem. Kewangan Malaysia)
 • Urusetia Projek RGC
 • Urusetia Pelancongan Bahagian
 • Urusetia Bandaraya Sejahtera
 • Urusetia Peranginan
 • Urusetia Sungai & Pantai
 • Urusetia Rezab Kampung
 • Urusetia Kajian Bandar & Wilayah
 • Pengurusan JKKK
 • Pemantauan & Penilaian Projek RMK11
 • Pemantauan & Penilaian Projek MRP
 • Laporan Prestasi Projek (RMK11, MRP & Projek Khas)
 • Urusetia DDC
 • Urusetia Anugerah 1 Malaysia