Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Font Size AAA
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 
 
 
 
 

 
PenafianPenafian
PENAFIAN
Pembekal kandungan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerugian yang
 dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Maklumat yang terkandung dalam lama
n web ini disediakan "sebagaimana adanya" "sebagaimana tersedia" tanpa apa-apa jaminan
dalam apa jua bentuk, sama ada yang tersurat atau tersirat, termasuk tetapi tidak terhad kepada,
 jaminan tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan bukan pelanggaran .
Keseluruhan risiko kepada hasil dan prestasi maklumat tersebut ditanggung oleh pengguna. Dalam apa keadaan pun pembekal kandungan atau syarikat-syarikat yang berkaitan dengannya
akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan sekalipun (termasuk tetapi tidak terhad kepada
perkara yang menyebabkan kehilangan keuntungan, data, hasil atau gangguan perniagaan) yang
timbul daripada penggunaan, ketidakupayaan untuk menggunakan, atau keputusan penggunaan
maklumat dalam laman Web ini atau mana-mana laman yang dipautkan kepadanya, atau berkaitan
dengan atau oleh sebab operasi, peruntukan atau penggunaan laman web ini. Tanpa mengehadkan
yang disebut, pembekal kandungan atau syarikat-syarikat yang berkaitan dengannya tidak
bertanggungjawab bagi apa-apa kerosakan khas, langsung, tidak langsung, sampingan atau
berbangkit yang boleh dihasilkan dari penggunaan laman web ini sama ada yang timbul di bawah
kontrak, kecuaian, tort, atau mana-mana undang-undang atau kausa tindakan. Semua kandungan dan maklumat di laman web ini boleh diubah atau dikemaskinikan tanpa notis.
Pembekal kandungan boleh juga membuat perubahan atau penambahbaikan tanpa notis.
Luar Pautan Laman Web
Laman web ini tidak bertanggungjawab untuk kandungan atau maklumat amalan pengumpulan di
tapak luaran menghubungkan ke laman web ini atau laman web luar laman web ini yang dipaut.
 Pautan ke laman web lain bukan merupakan sokongan laman web ini daripada laman-laman atau
kandungan mereka, pemilik, atau poster.
Produk atau Perkhidmatan Rujukan Rujukan dalam laman ini kepada mana-mana tertentu produk, proses atau perkhidmatan komersial
 atau bukan komersial dengan nama dagangan, tanda dagangan, pengeluar atau sebaliknya tidak
 merupakan atau menandakan satu sokongan atau kecenderungan oleh laman web ini.
Had Tanggungjawab
Pemilik laman web ini atau mana-mana anak syarikat atau gabungan entiti, ejen, pekerja, atau
subkontraktor tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, khas,
 sampingan, berbangkit, punitif, atau exemplary, termasuk kehilangan keuntungan (walaupun
dinasihatkan kemungkinan) yang timbul dalam apa jua cara daripada maklumat yang terkandung di
 dalam laman web ini atau mana-mana maklumat yang dihantar melalui laman web ini. Pemilik tidak
 akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kerugian yang mungkin disebabkan
kepada mana-mana peralatan dan perisian lain kerana apa-apa virus, kecacatan atau kerosakan
 yang berkaitan dengan akses atau penggunaan laman web ini.

Dengan menghantar maklumat melalui laman web ini, anda menerima risiko bahawa maklumat
yang anda hantar kepada kami dan apa-apa maklumat yang kami hantar kepada anda, boleh
dipintas oleh pihak ketiga.

E -mel
Mesej yang anda hantar kepada kami melalui e -mel mungkin tidak selamat. Kami mengesyorkan
 bahawa anda tidak menghantar apa-apa maklumat sulit kepada kami melalui e -mel. Jika anda
 memilih untuk menghantar apa-apa maklumat sulit kepada kami melalui e -mel, anda menerima
risiko bahawa maklumat ini mungkin akan dipintas oleh pihak ketiga.
Pelayar Laman Web ini sesuai untuk melayari dengan menggunakan perisian Mozilla Firefox versi 3.x dan ke
atas, Internet versi Explorer 7 dan ke atas, atau mana-mana tahap lain pelayar perisian atau lebih
baik.
Jika anda menggunakan lebih tua perisian pelayar web , beberapa antara muka tidak boleh
berfungsi dengan sempurna. Pelayar web mestilah menyokong JavaScript , Cascading Style Sheet
, warna, format teks dan fungsi-fungsi asas yang lain. Resolusi 1024 x 768 piksel digalakkan untuk
digunakan.